Prekių grąžinimo taisyklės

Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“.

Pirkėjas turi teisę grąžinti prekes per 14 kalendorinių dienų, nuo prekių įteikimo pirkėjui dienos. Tai reiškia, kad pirkėjas, minėtu laikotarpiu, persigalvojęs, ar dėl kitų priežasčių nusprendęs atsisakyti įsigytų prekių, turi teisę, grąžinti prekes pardavėjui ir susigrąžinti sumokėtus pinigus. 

Grąžinti galima tiktai nesugadintas, nepraradusias prekinės išvaizdos ar originalaus funkcionalumo prekes, kartu su nesugadintomis ir nepažeistomis originaliomis prekių pakuotėmis, bei jų priedais ir dokumentais. Taip pat turi būti grąžinamos ir už prekę gautos dovanos.

Pirkėjui siekiant pasinaudoti grąžinimo teise privalu išpildyti šias sąlygas: 

  1. Per 14 kalendorinių dienų nuo prekių įteikimo pirkėjui dienos, raštu arba žodžiu informuoti pardavėją apie ketinimą grąžinti prekes. 
  2. Raštu užpildyti laisvos formos prašymą, nurodant užsakymo numerį, grąžinamų prekių pavadinimus, kiekius, sumokėtą kainą, bei pirkėjo duomenis: vardą, pavardę, kontaktinį tel. numerį ir taip pat (nebūtinai) grąžinimo priežastį, bei sąskaitos duomenis į kurią bus grąžinami pinigai. Prašymą būtina atsiųsti el. paštu: info@carplay.lt ir sulaukti patvirtinimo.

Pirkėjas nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo pranešimo pardavėjui apie savo sprendimą grąžinti prekes pateikimo dienos grąžina prekes pardavėjui numatytais būdais: 

  1. Perduoda prekes pardavėjui arba pardavėjo įgaliotam asmeniui iš anksto susitarus dėl prekių perdavimo vietos ir laiko. 
  2. Prekes atsakingai supakuoja ir registruota siunta siunčia pardavėjo adresu: MB „JM Ekspresas“ Europos pr.85a Kaunas, Lietuva LT-46287 , bei pateikia siuntos sekimo numerį. Nepateikus veikiančio siuntos sekimo numerio, laikoma, kad prekės nebuvo grąžintos. 

Taip pat, pirkėjas yra atsakingas už visas grąžinamos siuntos pristatymo išlaidas.

Pirkėjui pagal numatytus reikalavimus grąžinusiam prekes, grąžinama visa sumokėta pinigų suma, įskaitant ir pirmines pristatymo išlaidas. Gavęs prekes ir įvertinęs jų kokybę pardavėjas grąžina pinigus už prekes ne vėliau nei per 14 kalendorinių dienų. 

Esant situacijai, kai pirkėjas pareiškia norą grąžinti prekes dar iki prekių pristatymo dienos, pirkėjas visiškai atsako už transportavimo kaštus, bei privalo užtikrinti prekių saugumą visu prekių transportavimo periodu.

Pardavėjas pasilieka sau teisę vertini grąžintinos prekės būklę, o pirkėjas atsako už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti, arba dėl netinkamai prekės grąžinimui paruoštos pakuotės. T. y. Pardavėjas turi teisę vienašališkai sumažinti pirkėjui grąžinamos sumos dydį, proporcingai minėtam prekės vertės sumažėjimui.

Pirkėjui grąžinus prekes dėl prekės kokybės trūkumų, pardavėjas įsipareigoja visiškai grąžinti pirkėjui už nekokybišką prekę sumokėtą kainą ir atlyginti pristatymo bei grąžinimo išlaidas. Jei grąžinama tik dalis Prekių, pristatymo išlaidos grąžinamos proporcingai jas paskirsčius. 

Nekokybiškų prekių grąžinimo būdą siūlo arba juo rūpinasi pardavėjas. Jei buvo pasirinktas kitas negu pardavėjo pasiūlytas prekės grąžinimo būdas, dėl kurio susidarė neproporcingos ar didesnės išlaidos, pardavėjas neprivalo padengti tokių prekės grąžinimo išlaidų.

Pirkėjas visais atvejais turės teises, kylančias iš nekokybiškos prekės pardavimo, kurias numato Lietuvos Respublikos teisės aktai. 

Prekių garantinis laikotarpis

Visom naujoms prekėms yra taikomas gamintojo numatytas garantinis laikotarpis, kuris yra nurodytas prekės aprašyme. Prekei sugedus garantiniu laikotarpiu, garantinis remontas atliekamas nemokamai.

Garantinis laikotarpis įsigalioja nuo prekės įsigijimo datos, kuri yra nurodyta ant prekės sąskaitos-faktūros. Sąskaita-faktūra (elektroninė ar popierinė) yra laikoma prekės garantijos galiojimo laikotarpio įrodymas.

Esant prekės gedimui, pirkėjas privalo informuoti pardavėją apie įvykį telefonu arba el.paštu ir nevėliau, negu numatytu prekės garantiniu laikotarpiu savo lėšomis pristatyti prekę į pardavėjo fizinę parduotuvę adresu: MB „JM Ekspresas“ Siūlų g. 3, Kaunas, Lietuva LT-45202. Pirkėjas taip pat privalo suteikti visą jam žinomą informaciją apie prekės gedimo aplinkybes. 

Pardavėjas apžiūri ir įvertiną prekę ir nevėliau negu per 30 dienų nuo prekės pateikimo pardavėjui informuoja pirkėją apie prekės remonto arba keitimo nauja galimybes. 

Garantija netaikoma elektros prietaisų defektams, atsiradusiems dėl:
–  naudojimo ne pagal paskirtį;
–  dėl elektros srovės tiekimo tinklų sutrikimų;
–  dėl pašalinių objektų sukeltų trumpų sujungimų;
–  dėl tam neskirtų cheminių medžiagų naudojimo;
–  taip pat dalims, kurios normaliai susidėvi naudojantis prietaisu ir jų darbo trukmė priklauso nuo prietaiso eksploatavimo intensyvumo – lemputėms, dalims iš stiklo, keramikos, tekstilės ir popieriaus;
–  jei prietaisą remontavo tam neįgaliotas asmuo.

Už garantiniu laikotarpiu sugedusias prekes pinigai nėra grąžinami, išskyrus atvejus, kurie yra numatyti ‚Prekių grąžinimo taisyklėse‘.